Sudski tumači

Naši sudski tumači vrše prevode na sve evropske jezike. Među najtraženijima su prevodilac sa engleskog i prevodilac sa njemačkog. Kompletnu ponudu pogledajte u nastavku.


Sudski tumači za njemački jezik

Sudski tumači za njemački jezik

Njemački jezik spada u grupu zapadnogermanskih jezika, maternji je jezik najvećeg broja stanovnika EU. Njemački jezik se govori u nekoliko država, Njemačka, Austrija, Lihtenštajn i dvije trećine Švajcarske kao i u nekoliko pokrajina u Italiji i Belgiji.

Sudski tumači za engleski jezik

Engleski jezik spada u grupu zapadnogermanskih jezika, a zvanični je jezik u nekoliko država, u Velikoj Britaniji, Škotskoj, Velsu, Republici Irskoj, Kanadi, SAD-u, Australiji i brojnim drugim državama. Po rasprostranjenosti je četvrti u svijetu poslije kineskog, španskog i hindua. Najrasprostranjeniji je jezik koji se uči kao drugi u školama širom svijeta i nazaobilazan je u svim životnim sferama, a posebno u poslovnom svijetu.

Sudski tumači za italijanski jezik

Italijanski jezik spada u grupu romanskih jezika, maternji je jezik za više od šezdeset miliona ljudi. Jedan je od zvaničnih jezika EU a maternji je u Italiji, San Marinu i dvije švajcarske pokrajine kao i primorskim oblastima u Sloveniji. Spada u pet najrasprostranjenijih jezika koji se uče u školama širom svijeta.

Sudski tumači za francuski jezik

Francuski jezik spada u grupu romanskih jezika, zvanični je jezik u Francuskoj premda postoje brojni manjinski jezici koji su u upotrebi u nekim regijama. Francuski jezik se smatrao dominantnim u međunarodnim odnosima, mada ga je u novijoj istoriji engleski potisnuo na drugo mjesto. Francuski jezik je u upotrebi širom svijeta kao maternji ili drugi jezik, a govori ga oko trista miliona ljudi.

Sudski tumači za holandski jezik

Holandski jezik spada u grupu zapadnogermanskih jezika, maternji je jezik u Holandiji i nekim dijelovima Belgije gdje ga nazivaju flamanskim jezikom. Pored Holandije i Belgije jezik je rasprostranjen na neke bivše holandske kolonije.

Sudski tumači za norveški jezik

Norveški jezik je zvanični jezik u Norveškoj, pored njega u upotrebi je jezik Laponaca i govori se u predjelima u kojima Laponci žive. Norveški jezik ima dosta dijalekata pa se tako može reći da ne postoji zvanična verzija jezika, već je prilagođen dijalektima regija.

Sudski tumači za danski jezik

Danski jezik je zvanični jezik u Danskoj i Grenlandu. Pored nacionalnog danskoj jezika u upotrebi je još sedam jezika od kojih se izdvaja ferojski i njemački standardni jezik koji su službeni u nekim regijama.

Sudski tumači za švedski jezik

Švedski jezik spada u grupu sjevernogermanskih jezika, maternji je jezik u Švedskoj i Finskoj i govori ga oko devet miliona ljudi. Najsrodniji je danskom i norveškom jeziku, a govornici ovih jezika se međusobno lako sporazumijevaju.

Sudski tumači za španski jezik

Španski jezik spada u grupu romanskih jezika, četvrti je najrasprostranjeniji jezik u svijetu sa tendencijom rasta broja govornika. Maternji je u Španiji i većem broju država Latinske Amerike, a procjenjuje se da ga u svijetu govori preko pola milijarde ljudi. Jedan je od zvaničnih jezika EU i Ujedinjenih nacija.

Sudski tumači za portugalski jezik

Portugalski jezik spada u grupu romanskih jezika, maternji je jezik u Portugalu, Brazilu i nekim afričkim državama koje su bile portugalske kolonije. Ovaj jezik govori više od dvjesta miliona ljudi. Dijeli se na dvije dominantne verzije, na evropski i brazilski portugalski jezik.

Sudski tumači za slovenački jezik

Slovenački jezik spada u grupu južnoslovenskih jezika, maternji je jezik u Sloveniji i govori ga preko devedeset odsto stanovništva te države. Tako visok procenat govornika svrstava Sloveniju u jednu od najhomogenijih država EU po pitanju upotebe dominantnog jezika.

Sudski tumači za mađarski jezik

Mađarski jezik pripada ugro-finskoj grupi uralskih jezika, i maternji je jezik u Republici Mađarskoj. Jedan je od službenih jezika u državama koje graniče sa Mađarskom i govori ga oko petnaest miliona ljudi.

Sudski tumači za rumunski jezik

Rumunski jezik spada u grupu romanskih jezika, maternji je jezik u Rumuniji i Moldaviji premda postoje određena odstupanja u kolokvijalnom govoru. Rumunski jezik govori oko dvadeset četiri miliona ljudi.

Sudski tumači za turski jezik

Turski jezik spada u grupu južnoturkijskih jezika, maternji je u Republici Turskoj, dijelu Kipra, dijelovima Bugarske, Grčke i drugim državama koje su bile pod vladavinom Osmanskog carstva. Procjenjuje se da turski jezik govori više od sedamdeset miliona ljudi.

Sudski tumači za ruski jezik

Ruski jezik spada u grupu istočnoslovenskih jezika, maternji je jezik u Rusiji, Bjelorusiji, Kazahstanu i Kirgistanu. Ruski jezik je u upotrebi u mnogim državama koje su bile u sastavu SSSR i u područjima koja su naselili ruski emigranti. Procjenjuje se da ovaj jezik koristi preko dvjesta pedeset miliona ljudi što ga čini jednim od najrasprostranjenijih jezika u svijetu.

Sudski tumači za poljski jezik

Poljski jezik spada u grupu zapadnoslovenskih jezika, maternji je jezik u Poljskoj i govori ga oko pedeset miliona ljudi. Poljski jezik se koristi i van granica Poljske, uglavnom u regijama koje su naselili Poljaci.

Sudski tumači za češki jezik

Češki jezik spada u grupu zapadnoslovenskih jezika, maternji je jezik za oko deset miliona Čeha u Češkoj i svijetu. Češki jezik je vrlo sličan slovačkom jeziku, a budući da ove dvije države dijele zajedničku istoriju, govornici ovih jezika se lako međusobno sporazumijevaju.

Sudski tumači za slovački jezik

Slovački jezik spada u grupu zapadnoslovenskih jezika, maternji je za oko pet miliona Slovaka. Slovački jezik ima više dijalekata i narječja koja se vezuju za geografska područja na kojima se koriste. Slovački jezik je vrlo sličan češkom jeziku i govornici ovih jezika se lako međusobno sporazumijevaju.

Sudski tumači za bugarski jezik

Bugarski jezik spada u grupu južnoslovenskih jezika, maternji je jezik u Bugarskoj i govori ga oko šest miliona ljudi. Pored Bugarske, gdje je bugarski jezik dominatan, u upotrebi je i u dijelovima susjednih država gdje žive Bugari. Najsrodniji bugarskom jeziku je makedonski jezik.

Sudski tumači za makedonski jezik

Makedonski jezik spada u grupu južnoslovenskih jezika, maternji je u Republici Makedoniji i ima status manjinskog jezika u nekoliko susjednih država. Broj govornika makedonskog jezika je oko dva miliona uključujući i dijasporu.

Sudski tumači za grčki jezik

Grčki jezik spada u grupu indo-evropskih jezika, grana - helenski jezici. Grčki jezik koji je danas u upotrebi smatra se savremenim grčkim jezikom i vuče korjene iz starijeg klasičnog grčkog jezika, premda je njihova sličnost predmet brojnih rasprava stručnjaka. Grčki jezik govori oko trinaest miliona ljudi u Grčkoj i susjednim državama.

Sudski tumač za hebrejski jezik

Hebrejski jezik je semitski jezik afro-azijatske porodice jezika kojim govori 9 miliona ljudi širom svijeta, uglavnom u Izraelu, dijelovima palestinskih teritorija, SAD i u jevrejskim zajednicama širom svijeta.

Sudski tumač za kineski jezik

Kineski jezik je jezik ili jezička grupa iz porodice sino-tibetanskih jezika koji govore Han Kinezi. Procjena je da petina svjetske populacije govori bar neku od formi kineskog jezika kao maternji jezik. Među regionalnim varijantama kineskog jezika postoji velika raznovrsnost, koja se sa mnogo gledišta može uporediti sa razlikama unutar romanske jezičke porodice. Mnogi dijalekti govornog kineskog razlikuju se u toj mjeri da se govornici uzajamno ne mogu razumjeti. Kineski se može podijeliti na šest do dvanaest jezičkih oblasti, u zavisnosti od kriterijuma podjele. Standardni govorni, mandarinski jezik zasniva se na pekinškom dijalektu. Zvanični je jezik Narodne Republike Kine.

Sudski tumači za arapski jezik

Arapski jezik spada u grupu semitskih jezika, maternji je jezik u Saudijskoj Arabiji i još dvadeset pet država i govori ga oko dvjesta osamdeset miliona ljudi. Arapski jezik ima više dijalekata ali je teško povući jasnu granicu između njih. Stoga se savremeni arapski jezik koristi kao univerzalni.