Prevodilačke usluga cijenovnik

Cjenovnik usluga prevođenja

Najpovoljnije cijene prevođenja na sve evropske jezike.


Prevodi sa ovjerom sudskih tumača se naplaćuju prema važećem Tarifniku o nagradama i naknadama sudskih tumača Republike Srpske.

Zatraži ponudu

Prevodi bez ovjere sudskih tumača se obračunavaju po prevodilačkim karticama, jedna prevodilačka kartica iznosi 1800 karaktera sa razmacima ili oko 250 riječi. Na cijenu utiče složenost teksta koji se prevodi, te rok u kojem je potrebno izvršiti prevođenje.

Konsekutivno prevođenje se obračunava prema važećem Tarifniku o nagradama i naknadama sudskih tumača Republike Srpske.

Cijena za jedan sat konsekutivnog prevođenja varira u zavisnosti od jezika i složenosti prevođenja.